TARIEVEN LOGOPEDIE

 

De NZa heeft besloten voortaan geen tarieven meer vast te stellen, er zijn dus vrije tarieven per 1 januari 2017. De tarieven die in de praktijk worden gehanteerd zijn de NZa-tarieven van 2016.
Dit zijn (helaas) NIET de tarieven die de zorgverzekeraar ons betaalt, deze liggen een stuk lager, soms meer dan 25% lager! Bent u benieuwd naar de tarieven die uw zorgverzekeraar voor logopedie betaalt? Dit kunt u bij de logopedist navragen.

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) adviestarieven zijn:

 

Tarieven per patiënt

Anamnese en onderzoek na verwijzing                                                                                        € 81,06

Reguliere individuele zitting                                                                                                            € 40,53

Reguliere individuele zitting incl. toeslag voor behandeling aan huis                                    € 63,52

Individuele zitting preverbale logopedie                                                                                      € 81,06

Individuele zitting preverbale logopedie incl. toeslag voor behandeling aan huis              € 104,05

Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie)                                                      € 81,06

Screening bij directe toegang *                                                                                                      € 20,27

Telefonische zitting *                                                                                                                        € 20,27

Overleg met derden **                                                                                                                     € 40,53 per half uur

Verslaglegging aan derden **                                                                                                        € 40,53 per half uur

Verzuimtarief **                                                                                                                                 € 32,00

 

Toelichting tarieven

* wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed

 

Voor 2019 heeft de praktijk de contracten met alle zorgverzekeraars getekend. Dat betekent dat de kosten voor de logopedische behandeling direct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt dan 100% vergoed.
Voor volwassenen geldt wel het wettelijk en/of vrijwillig eigen risico. Bij kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van eigen risico.