LOGOPEDIE

Logopedie valt onder gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. Logopedisten onderzoeken en behandelen problemen in de communicatie. Dit kunnen zowel schriftelijke, mondelinge als non-verbale problemen zijn, die te maken hebben met de stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en het gehoor.

Wanneer is logopedie nodig?

Geen enkele klacht is gelijk. Per patiënt kan een klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de patiënt ervan. Dat kan bij de stem anders zijn dan bijvoorbeeld bij taal of spraak.

 

Wat doet dan een logopedist?

De logopedist richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de patiënt. Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Hij/zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden door hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders / gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben.

 

Duur van een behandeling

Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag. Wordt logopedie vergoed? Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar. Logopedische hulp vindt plaats na het verkrijgen van een verwijsbrief.

 

Tariefstelling

Voor 2018/2019 heeft een groot aantal zorgverzekeraars besloten om niet de door de NZa vastgestelde tarieven te volgen, maar eigen (lagere) tarieven vast te stellen. Logopediepraktijken hebben de keuze om dit te accepteren, dan wel de overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar niet te tekenen.
Als praktijkhouder heb ik besloten om toch de contracten met alle zorgverzekeringen aan te gaan, hoewel ik het niet eens ben met deze (lagere) tarieven. Ik wil u als cliënt niet voor extra kosten op laten draaien. Ook in 2018/2019 wordt helaas weer een lager tarief uitgekeerd.

 

(N.B. Directe Toegankelijke Logopedie, dit is zonder verwijzing, wordt nog niet door iedere verzekeraar vergoed).

Meer informatie over de tarieven voor logopedie. 

 

Afspraken

Voor afspraken kunt u alle werkdagen bellen via het nummer: 06-53955185.

Meer contactgegevens zoals emailadres en vestigingsadressen kunt u vinden op de  contactpagina .

 

Klachten
De praktijk doet er alles aan om u goed te begeleiden. Bent u toch ergens ontevreden over? Dan kunt u dit bespreken met de logopedist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.

 

Het klachtenrecht verloopt via de wet Wkkgz en is verbonden met de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Meer informatie over uw klachtenrecht vindt u hier.

 

De Algemene Praktijkinformatie en het Privacyreglement Logopedie

Deze informatie kunt u vinden via onderstaande links:

Algemene praktijkinformatie

Privacy regelement logopedie

Betalingsvoorwaarden

 

Algemene informatie Logopedie

Logopedie staat in relatie tot een groot aantal onderwerpen, waarover u wellicht meer informatie wilt hebben. Op de onderstaande websites kunt u deze informatie vinden.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Publieksinformatie
Logopedie.startpagina (site met apps)